FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DEKAN VEKİLİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Prof. Dr. Hakan DEMİR
DEKAN VEKİLİ

hdemir@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 36 01


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU PROFESÖR TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. M. Doğan GÜLKAÇ

Prof. Dr. M. Görkem AKSU

Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DOÇENT TEMSİLCİLERİ

Doç. Dr. Betül BAYAZIT

betul.bayazit@kocaeli.edu.tr


90 (262) 303 36 13


Doç. Dr. Kürşad SERTBAŞ

Tel: +90 (262) 303 36 66


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU YRD. DOÇENT TEMSİLCİSİ

Dr. Öğretim Üyesi Gazanfer Kemal GÜL

+90 (262) 303 36 14


FAKÜLTE SEKRETERİ/RAPORTÖR

Melek ARSLAN

+90 (262) 303 36 04


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors