SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİNDE KULLANILANILABİLEK CİHAZLAR

İZOKİNETİK KUVVET ÖLÇÜMÜ
Alt ve üst ekstremite kas gruplarına yönelik izokinetik  kas kuvvetini değerlendirilebilirken; kas kuvveti ve agonist-antagonist kas gruplarının kuvvet orantısı incelenebilmektedir.

ANTROPOMETRİK SET: vücut kompozisyon ölçümlerinde kullanılır

Sıçrama Ölçüm Aleti, dikey sıçramayı ölçmede kullanılır.

İki testin en yüksek değerini göstererek ölçüm sonrası işlemleri kolaylaştırır.

Dijital El Dinamometresi, ön kol bükücü kasların gücünü ölçmede kullanılmaktadır.

Sol ve Sağ ön kol bükücü kasların gücünü dijital ekranında kgf cinsinden görüntüler.
CALİPER: Çap ölçüm cihazıdır.

 

 

 

Dijital sırt dinamometresi, sırt gücünü dijital ekranında kgf cinsinden görüntüler. İki testin en yüksek değerlerini göstererek ölçüm sonrası işlemleri kolaylaştırır. GONYOMETRE: Normal eklem hareket açıklığını ölçer, Otur-eriş testi: sırt kasları üzerinde aşırı zorlanma olmadan sırtın ulaşabileceği maksimum esneklik seviyesini test eder.
 
CONCEPT 2 (KÜREK ERGOMETRESİ) Conecpt 2 Kürekçiler tarafından Test ve Antrenman amaçlı olarak kullanılmaktadır.
SKINFOLD KALİPER: deri kıvrım kalınlıkları baz alınarak vücut yağ oranlarını hesaplar. TANİTA: vücut yağ oranı ölçümüdür.