SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Erasmus Değişim Programı Koordinatörleri  

Yrd. Doç. Dr. Zekiye BAŞARAN

Fakülte Koordinatörü

 

Yrd. Doç. Dr. Zekiye BAŞARAN

SYP Bölüm Koord.

 

Öğr. Gör. Şentürk KURT

REK Bölüm Koord.

 

Doç. Dr. Bergün Meriç BİNGÜL

AEP Bölüm Koord.

 

Okt. Dr. Tolga K. BAHADIR

BESÖ Bölüm Koord.

 

Spor Bilimleri Merkez Laboratuvar Koordinatörü            

 

Doç. Dr. Serap ÇOLAK

Fakülte Koordinatörü

 

Farabi Değişim Programı Koordinatörleri    

Öğr. Gör. Dr. Gökalp GÜREL

Fakülte Koordinatörü

 

Öğr. Gör. Dr. Gökalp GÜREL

BESÖ Bölüm Koord.

 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim KÖRMÜKÇÜ

REK Bölüm Koord.

 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet GÖNENER

AEP Bölüm Koord.

 

Okt. Yezdan CİNEL

SYP Bölüm Koord.

 

Engelli Koordinatörleri 

Doç. Dr. Menşure AYDIN

Fakülte Koordinatörü

 

Doç. Dr. Menşure AYDIN

REK Bölüm Koord.

 

Yrd. Doç. Dr. Zekiye BAŞARAN

SYP Bölüm Koord.

 

Öğr. Gör. Dr. Mine GÜL

AEP Bölüm Koord.

 

Öğr. Gör. Özlem TÖRE

BESÖ Bölüm Koord.

 

Mevlana Değişim Programı

Doç. Dr. Kürşad SERTBAŞ

Fakülte Koordinatörü

 

Doç. Dr. Kürşad SERTBAŞ

SYP Bölüm Koord.

 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim KÖRMÜKÇÜ

REK Bölüm Koord.

 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet GÖNENER

AEP Bölüm Koord.

 

Okt. Tolga Kaan BAHADIR

BESÖ Bölüm Koord.

 

Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci(EYYK) Koordinatörleri

Okt. Rıza ERDAL

Fakülte Koordinatörü

 

Okt. Rıza ERDAL

SYP Bölüm Koord.

 

Okt. Dr. Tolga K. BAHADIR

BESÖ Koord.

 

Okt. Enis ÇOLAK

REK Koord.

 

Okt. Ertay SEYREK

AEP Koord.

 

Fakülte Sınav Programı Koordinatörleri

Okt. Rıza ERDAL

Fakülte Koordinatörü

 

Okt. Rıza ERDAL

SYP Sorumlusu

 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim KÖRMÜKÇÜ

REK Sorumlusu

 

Öğr. Gör. Dr. Mine GÜL

AEP Sorumlusu

 

Okt. Serpil SARPER

BESÖ Sorumlusu

 

ÜSD Koordinatörü   

Öğr. Gör. Dr. Yeşim KÖRMÜKÇÜ    

Fakülte Koordinatörü

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI

ÖDAK (Ön Değerlendirme Alt Komisyonu   

ASİL

 

 

Doç. Dr. Betül BAYAZIT

Dekan Yardımcısı –Komisyon  Başkanı

 

Doç Dr. Elif KARAGÜN

Rekreasyon Bölümü  (Üye)

 

Doç. Dr. Serap ÇOLAK

Spor Yöneticiliği Bölümü  (Üye)

 

Doç. Dr. Kürşad SERTBAŞ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  (Üye)

 

Doç. Dr. Levent ATALI

Spor Yöneticiliği Bölümü  (Üye)

 

YEDEK

Doç. Dr. Bergün Meriç BİNGÜL

Antrenörlük Eğt. Bölümü  (Üye)

 

Öğr. Gör. Nahit YENİGÜN

Rekreasyon Bölümü  (Üye)

 

Fakülte Eğitim-Öğretim Komisyonu   

Doç. Dr. Elif KARAGÜN

Dekan Yardımcısı  - Komisyon Başkanı

 

Doç. Dr. Betül BAYAZIT

Dekan Yardımcısı  (Üye)

 

Doç. Dr. Serap ÇOLAK

Spor Yöneticiliği Bölümü (Üye)

 

Öğr. Gör. Dr. Mine GÜL

Antrenörlük Eğt. Bölümü  (Üye)

 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim KÖRMÜKÇÜ

Rekreasyon Bölümü   (Üye)

 

Okt. Dr. Tolga Kaan BAHADIR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  (Üye)

 

Okt. Rıza ERDAL

Spor Yöneticiliği Bölümü   (Üye)

 

Fakülte Yaz-Kış-Doğa Kamp Komisyonu 

Doç. Dr. Bergün MERİÇ

Antrenörlük Eğitimi Bölümü  (Başkan)

 

Öğr. Gör. Dr. Gülşah SEKBAN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Üye)

 

Öğr. Gör. Şentürk KURT

Rekreasyon Bölümü  (Üye)

 

Öğr. Gör. Nahit YENİGÜN

Rekreasyon Bölümü  (Üye)

 

Okt. Tacettin BÜYÜKDEMİRTAŞ

Spor Yöneticiliği Bölümü  (Üye)

 

Satın Alma Komisyonu 

Doç. Dr. Betül BAYAZIT

Dekan Yardımcısı  - Komisyon Başkanı

 

Yrd. Doç. Dr. Zekiye BAŞARAN

Spor Yöneticiliği Bölümü  (Üye)

 

Okt. Tacettin BÜYÜKDEMİRTAŞ

Spor Yöneticiliği Bölümü  (Üye)

 

Muayene Komisyonu 

Doç. Dr. Elif KARAGÜN

Dekan Yardımcısı-Komisyon Başkanı

 

Okt.  Murat SON

Antrenörlük Eğt. Bölümü  (Üye)

 

Öğr. Gör. Şentürk KURT

Rekreasyon Bölümü (Üye)

 

Tören Komisyonu 

Öğr. Gör. Dr. Mine GÜL

Antrenörlük Eğitimi Bölümü-Komisyon Başkanı

 

Okt. Rıza ERDAL

Spor Yöneticiliği Bölümü  (Üye)

 

Okt. Ertay SEYREK

Antrenörlük Eğt. Bölümü  (Üye)

 

Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu 

ASİL ÜYELER

Doç. Dr. Elif KARAGÜN

Dekan Yardımcısı  - Komisyon Başkanı

 

Doç. Dr. Kürşad SERTBAŞ

Spor Yöneticiliği Bölümü (Üye)

 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim KÖRMÜKÇÜ

Rekreasyon Bölümü   (Üye)

 

Öğr. Gör. Fahrettin ASLAN

Spor Yöneticiliği Bölümü (Üye)

 

Okt. Ertay SEYREK

Antrenörlük Eğt. Bölümü  (Üye)

 

YEDEK ÜYELER

Doç. Dr. Betül BAYAZIT

Dekan Yardımcısı  - Komisyon Başkanı

 

Öğr. Gör. Dr. Gülşah SEKBAN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Üye)

 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet GÖNENER

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Üye)

 

Öğr. Gör. Şentürk KURT

Rekreasyon Bölümü (Üye)

 

Okt. Tacettin BÜYÜKDEMİRTAŞ

Spor Yöneticiliği Bölümü  (Üye)

 

Bölümler Yatay Geçiş Komisyonu 

Yrd. Doç. Dr. Gazanfer K. GÜL (Komisyon Başk.)

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Öğr. Gör. Dr. Mine GÜL (Üye)

 

Okt. Murat SON (Üye)

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Gülşah SEKBAN
(Komisyon Başk.)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 

Öğr. Gör. Özlem TÖRE (Üye)

 

Okt. M. Zeki KUTLU (Üye)

 

 

 

 

Öğr.Gör.Dr.Yeşim KÖRMÜKÇÜ
(Komisyon Başk.)

 

Rekreasyon Bölümü

 

Öğr. Gör. Bülent BAYAZIT (Üye)

 

Öğr. Gör. Şentürk KURT (Üye)

 

 

 

 

Okt. Tacettin BÜYÜKDEMİRTAŞ
(Komisyon Başk.)

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

Okt. Fahrettin ASLAN (Üye)

 

Okt. Yezdan CİNEL (Üye)

 

Bölümler İntibak ve Muafiyet Komisyonu 

Yrd. Doç. Dr. Gazanfer K. GÜL (Komisyon Başk.)

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Öğr. Gör. Dr. Mine GÜL (Üye)

 

Okt. Murat SON (Üye)

 

 

 

 

Öğr. Gör. Nihan SU
(Komisyon Başk.)

 

 

Beden Eğt. ve Spor Öğrt. Bölümü

 

Okt. Serpil SARPER (Üye)

 

Okt. M. Zeki KUTLU (Üye)

 

 

 

 

Öğr. Gör. Bülent BAYAZIT (Komisyon Başk.)

 

Rekreasyon Bölümü

 

Okt. Enis ÇOLAK (Üye)

 

Okt. Hakan AKDENİZ (Üye)

 

 

 

 

Okt.Tacettin BÜYÜKDEMİRTAŞ
(Komisyon Başk.)

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

Okt. Fahrettin ASLAN (Üye)

 

Okt. Yezdan CİNEL (Üye)

 

Bölümler Staj Komisyonu 

Okt. Ertay SEYREK
(Komisyon Başk.)

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Okt. Murat SON (Üye)

 

Okt. Engin ÇETİN (Üye)

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Gökalp GÜREL -Komisyon Başk.

 

Beden Eğt. ve Spor Öğrt. Bölümü

 

Okt. Dr. Tolga Kaan BAHADIR (Üye)

 

Okt. Serpil SARPER (Üye)

 

 

 

 

Öğr.Gör.Dr.Yeşim KÖRMÜKÇÜ (Komisyon Başk.)

 

Rekreasyon Bölümü

 

Öğr. Gör. Şentürk KURT (Üye)

 

Okt. Enis ÇOLAK (Üye)

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Zekiye BAŞARAN (Komisyon Başk.)

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

Okt. Tacettin BÜYÜKDEMİRTAŞ (Üye)

 

Okt. Rıza ERDAL (Üye)

 

Bölümler Mezuniyet Komisyonu 

Öğr. Gör. Dr. Mine GÜL-Komisyon Başk.

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet GÖNENER (Üye)

 

Okt. Murat SON (Üye)

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Gökalp GÜREL
(Komisyon Başk.)

 

 

Beden Eğt. ve Spor Öğrt. Bölümü

 

Öğr. Gör. Özlem TÖRE (Üye)

 

Öğr. Gör. Nihan SU (Üye)

 

 

 

 

Öğr. Gör. Şentürk KURT (Komisyon Başk.)

 

Rekreasyon Bölümü

 

Öğr. Gör. Şebnem TELCİ (Üye)

 

Okt. Hakan AKDENİZ (Üye)

 

 

 

 

Okt. Rıza ERDAL
(Komisyon Başk.)

 

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

Okt. Aykut ÇETİNASLAN (Üye)

 

Okt. Yezdan CİNEL (Üye)

 

Fakülte Burs Komisyonu 

Doç. Dr. Elif KARAGÜN

Dekan Yardımcısı –Komisyon Başkanı

 

Doç. Dr. Betül BAYAZIT

Dekan Yardımcısı  (Üye)

 

Yrd. Doç. Dr. Zekiye BAŞARAN

Spor Yöneticiliği Bölümü  (Üye)

 

Oryantasyon(Uyum) Komisyonu 

Doç. Dr. Elif KARAGÜN

Dekan Yardımcısı –Komisyon Başkanı

 

Okt. M. Zeki KUTLU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Üye)

 

Okt. Rıza ERDAL

Spor Yöneticiliği Bölümü (Üye)

 

Okt. Ertay SEYREK

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Üye)

 

Okt. Enis ÇOLAK

Rekreasyon Bölümü (Üye)

 

Arş. Gör. Mürşit AKSOY

(Üye)