Spor Yöneticiliği Bölüm Bilgileri

Genel Bilgiler

Spor Yöneticiliğinin misyonu; iyi eğitimli, etik değerlere bağlı, spor yönetimi alanında yetkin öğrenciler yetiştirmektir. Bölümün eğitim, araştırma ve diğer hizmetleri, teori ve pratiğe önem verilen pozitif bir öğrenme ortamında geçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin üniversite sonrası yaşamlarında başarılı olmalarını sağlayacak profesyonel beceriler kazanmaları için, sağlam teorik ve deneysel bilgi almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Özellikle, spor endüstrisinin liderleri ile ortaklık içerisinde öğrencileri spor endüstrisi ve akademik kariyer için hazırlıyoruz. Dört yıllık eğitim programı, içerisinde sunulan dersler öğrencilerin, spor endüstrisi ile ilişkili yönetim, pazarlama, finans, organizasyon yönetimi gibi alanlarda güçlü bilgiye sahip olmalarını sağlıyor. Ek olarak eğitim sürecinde, öğrencilerin bilgilerini sınıf ve staj ortamlarında uygulamaları yönünde cesaretlendirilmektedirler.

Amaç

Sporun yönetimini spor yöneticiliği alanından mezun kişilerin üstlenebilmesi için her aşamada gelişim sağlamak. Ülkemizin spor teşkilatında, spor kulüplerinde, yerel yönetimlerde, özel ve resmi kurumlarda, eğitim kurumlarında, hükümet dışı spor kurumlarında spor yöneticilerine yer bulmak. Sporun bir meslek olarak kabul görmesi için çalışmalar yapabilecek spor yöneticileri yetiştirmek.

Misyon

Spor Yöneticiliğinin misyonu; iyi eğitimli, etik değerlere bağlı, spor yönetimi alanında yetkin öğrenciler yetiştirmektir. Bölümün eğitim, araştırma ve diğer hizmetleri, teori ve pratiğe önem verilen pozitif bir öğrenme ortamında geçekleştirilmektedir.

Vizyon

Sporu ulusal kalkınma ve gelişim açısından ele alabilecek, ülkemizi sosyal, kültürel, ekonomik, ve sportif açısından ileriye götürecek spor yöneticilerini yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Spor Yöneticiliği Lisansı

Programa Kabul Koşulları

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümüne başvurmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda “Eşit Ağırlık” puan türü geçerlidir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler dil problemi olmayan derslere kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir. Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Dereceyi Alabilme Koşulları ve Kuralları

"Mezuniyet koşulları ile aynı."

Program Genel Profili

Programda ilk 4 yarıyılda alan ile ilgili dersler verildikten sonra spor teşkilatında 30 gün süre ile Staj uygulaması yapılacaktır. Staj uygulama alanı olarak beşeri kaynakların olduğu tün kurumlar yer almaktadır. 7. ve 8. yarı yılda uzmanlık alanına bağlı olarak araştırma projesi hazırlanacaktır.

Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları

 • Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.
 • Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.
 • Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.
 • Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.

 • Mezunlar İçin İstihdam Olanakları

  Mezunlar takip eden alanlarda çalışma olanağı bulacaklardır. Bu alanlar; Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir.

  Sonraki Eğitim Olanakları

  Lisans eğitimini başarı ile tamamlamış spor yöneticileri, diğer koşulları yerine getirmeleri durumunda Sağlık, Spor ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılabilirler.

  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

  Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Fakültenin ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.

  Mezuniyet Koşulları

  Programdan lisans derecesi alabilmek için, öğrencinin programda listelenen derslerden başarılı olması ve toplam 240 AKTS karşılığı kredisi olmalı, Staj uygulamalarından başarılı olmalı ve 4,00 üzerinden en az 2,00 not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors