REKREASYON BÖLÜM BİLGİLERİ

Genel Bilgiler

Rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Amaç

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, spor bilimlerindeki gelişmeler ışığında daha dinamik ve çağdaş spor eğiticilerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İçerisinde bulundurduğu programlarla Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümleri ile öğrencilere temel, gelişmiş ve üst düzeyde eğitim ve öğretim şansı vermek, araştırma faaliyetlerine yöneltmek, sonuçlarından kısa sürede ve etkin bir biçimde faydalanabilme becerisi kazandırmaktır.

misyon

Spor biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin kavratılmasına ve Ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, evrensel değerler ışığında çağdaşlığın gereği olan başarı koşullarını kavramış, meslek adamları olarak yetişmelerini sağlamak için ilgili yöntemleri bulmak, uygulamak ve geliştirmektir.

vizyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada öncü, lisans ve lisansüstü eğitim öğretimini etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; araştırıcı ve çağdaş düşünceye sahip Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Antrenörler, Spor Yöneticileri ve Rekreasyon Liderleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Rekreasyon Lisansı

Programa Kabul Koşulları

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümüne başvurmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda Eşit Ağırlık (EA) puan türü geçerlidir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler dil problemi olmayan derslere kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir. Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Dereceyi Alabilme Koşulları ve Kuralları

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü lisans diploması alabilmek için 8 dönem içerisinde açılan dersleri almak ve başarılı olmak, Staj dan başarılı olmak, 4 yıl sonunda 160 kredi ve 240 AKTS kredisi almak.

Program Genel Profili

Rekreasyonun temel alanlarında yetiştirdiği rekreasyon eğitmenleri ile yaptığı ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalarla- staj uygulamalarıyla rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmaktır.

Öğrenim Kazanımları ve Temel Alan/TYYÇ İlişkisi Sıralı Program Anahtar Öğrenim Kazanımları

 • Rekreasyon bilgisini kullanabilme
 • Ölçme ve Değerlendirmeyi kullanabilme
 • Branşa özgü bilgi ve beceriyi aktarabilmek
 • Antrenman bilgisini kullanabilme
 • Liderlik özelliğini kullanabilme
 • İletişim becerilerini kullanabilme
 • Terapi Rekreasyonu bilgisini aktarabilmek
 • Okullar Rekreasyonu bilgisini aktarabilmek
 • Sanayi, Yerel Yönetimler ve Turizm Rekreasyonu bilgisini aktarabilmek

 • Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları

 • Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.
 • Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.
 • Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.
 • Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.

 • Mezunlar İçin İstihdam Olanakları

  Devlete ve özel sektöre bağlı eğitim kurumları, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler, özel gereksinimli bireylerin eğitimini sağlayan kurumlar, turizm, gençlik merkezleri, üniversiteler.

  Sonraki Eğitim Olanakları

  Spor bilimleri veya sportif rekreasyon ile ilgli alanlarda yükseklisans ve doktora eğitimi almak

  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

  Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Fakültenin ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.

  Mezuniyet Koşulları

  Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü lisans diploması alabilmek için 8 dönem içerisinde açılan dersleri almak ve başarılı olmak, Staj dan başarılı olmak, 8 dönem sonunda 240 AKTS kredisi almak.

  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors