AMAÇ 

               Sporun yönetimini spor yöneticiliği alanından mezun kişilerin üstlenebilmesi için her aşamada gelişim sağlamak.Ülkemizin spor teşkilatında, spor kulüplerinde, yerel yönetimlerde, özel ve resmi kurumlarda, eğitim kurumlarında, hükümet dışı spor kurumlarında spor yöneticilerine yer bulmak. Sporun bir meslek olarak kabul görmesi için çalışmalar yapmak.

MİSYON

            Gelişen dünya düzeninde yerimizi alabilmek ve rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için işini iyi yapan, verimliliği önemseyen, uzmanlaşmanın gereğini yapan, yönetişim ilkelerini benimseyen nesillerin yetişmesini sağlamak.    

VİZYON 

         Sporu ulusal kalkınma ve gelişim açısından ele alabilecek, ülkemizi sosyal, kültürel, ekonomik, ve sportif açısından ileriye götürecek spor yöneticilerini yetiştirmek.

 İş Alanları 
     
Spor Yöneticiliği Bölümü'nde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan yöneticileri yetiştirilmektedir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir.