AMAÇ 

Spor bilimlerindeki meydana gelen gelişmeler Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu yüzden antrenörlük alanında ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücünün sistemli olarak üniversitelerde yetiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi; spor branşlarında, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak Yetenekli sporcu seçimini bilen  ve yönlendirebilen, performans artırımına yönelik sportif teknik, taktik ve kondisyonel uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik  ve uygulama kazanımlarını sağlık ve performans amaçlı kullanım alanlarında kullanmak için çalışmalar yapmaktır. 

VİZYON

           Sporcuların yüksek performans sergilemeleri için uygulama alanında uluslararası standartlarda eğitim-öğretimi hedefleyen, multi disipliner çalışmaları teşvik eden, spor bilimleri ışığında araştıran,  yeniliklere uyum sağlayan, fair davranışlardan ödün vermeyen bir anlayış kazandırmaktır.

          Yetiştirdiği bireylerin sportif zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek,  sportif teknoloji kullanarak, yorumlayıp, strateji oluşturup beceriye aktarmada üretkenliğin artırılması,  çağın gerekliliklerini alanına uyarlayabilen, Spor kulüplerinde, Milli Takımlarda görev alabilecek çalıştırıcıları ülkemize kazandırmaktır. 

MİSYON 
          Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Sportif etik değerlere önem veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri spor dallarında performansın artırılması, sağlığın korunmasına uyarlayan, alanına özgü bilgi ve beceri kazandırmak, Bilgiye nasıl ulaşacağını, onu nasıl kullanacağını öğrenmek ve bu gelişmeleri sporcu ve toplum yararına sunmak, sporun toplum ve birey için önemini kavratmak.
 Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları
         Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar.  Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler. Mezunlar, kamu ve özel kulüplerin takımlarında antrenörlük, kondisyonerlik yapmakta, sağlık kulüpleri, fiziksel uygunluk ve sağlıklı yaşam merkezleri (fitness) gibi kuruluşlarda da çalışabilmektedir.  Eğitim süresi 4 yıldır.